درباره ما

به صفحه اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی خوش آمدید ، این صفحه جهت اخذ کلیه شکایات ، انتقادات و پیشنهادات دانشجویان عزیز ، اعضای محترم هیأت علمی و کارکنان گرامی دانشگاه در نظر گرفته شده است .

لطفاً جهت ارتباط با این اداره پیشنهادات ، شکایات و انتقادات خود را به آدرس ایمیل bazresi@iauctb.ac.ir ارسال نموده تا در اسرع وقت رسیدگی شده و پاسخ لازم ارائه گردد.

رضا رمضانی

رئیس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات