• ۱۷:۴۳ - شنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۰

آخرین اخبار

اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات

اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات

این صفحه جهت اخذ کلیه شکایات ، انتقادات و پیشنهادات دانشجویان عزیز، اعضای محترم هیات علمی و کارکنان گرامی دانشگاه در نظر گرفته شده است.